Ponuda teretnih guma

Ultimo nudi širok asortiman teretnih guma proizvođača koji objedinjuju kvalitet i povoljnu cijenu. U nastavku možete pogledati dio naše ponude klikom na željenog proizvođača i pregledom dimenzija koje možete kupiti već danas. Ukoliko potrebna dimenzija nije na listi, budite slobodni da nas kontaktirate jer u kratkom roku možemo nabavite sve šta vam treba.

7.50R15 REG RHT 135/133K TT M+S

8.25R15 REG RHT 143/141J TT M+S

8.5R17.5 REG.RHS 121M 12 TL

8.5R17.5 RHD 121M 12 M+S

9.5R17.5 RHS II 129/127M M+S

9.5R17.5 REGIONAL RHD II 129/127M 3PSF

9.5R17.5 REG RHT II 143/141J M+S

10R17.5 G291 134M 14 TL

10R17.5 G124 134M M+S

10R17.5 G114 134L 14 TL

205/65R17.5 REG RHT II 129K132F M+S

205/75R17.5 RHS II + 124/122M M+S

205/75R17.5 RHD II + 124M126G 3PSF

215/75R17.5 RHS II + HL 128/126M M+S

215/75R17.5 RHD II + 126/124M 3PSF

215/75R17.5 REG RHT II 135/133J M+S

225/75R17.5 RHS II 129/127M M+S

225/75R17.5 RHD II 129/127M 3PSF

235/75R17.5 RHS II 132/130M M+S

235/75R17.5 RHD II 132/130M 3PSF

235/75R17.5 REG RHT II 143J144F M+S

245/70R17.5 RHS II + 136/134M M+S

245/70R17.5 RHD II + 136/134M 3PSF

245/70R17.5 REG RHT II 143J146F M+S

265/70R17.5 RHS II + 139/136M M+S

265/70R17.5 RHD II 139/136M 3PSF

245/70R19.5 RHS II 136/134M M+S

245/70R19.5 RHD II 136/134M 3PSF

245/70R19.5 REG RHT II 141/140J M+S

265/70R19.5 RHS II 140/138M M+S

265/70R19.5 RHD II 140/138M 3PSF

265/70R19.5 REG RHT II 143/141J M+S

265/70R19.5 OMN MSS II 143J140L M+S

265/70R19.5 URBAN MCA 140/138L M+S

285/70R19.5 RHS II 146L144M M+S

285/70R19.5 RHD II 146L144M 3PSF

285/70R19.5 REG RHT II 150/148J M+S

305/70R19.5 RHS II 148/145M M+S

305/70R19.5 RHD II 148/145M 3PSF

435/50R19.5 KMAX T 160J RFID M+S

435/50R19.5 FUELMAX T 160J M+S

12.00R20 OMN MSS II 154/150K TT M+S

12.00R20 OMN MSD II 154/150K TT M+S

14.00R20 OFFROAD ORD 164J166G M+S

365/85R20 OFFROAD ORD 164J M+S

10R22.5 G391 144M 16 TL

11R22.5 REG.RHS II 148L146M TL

11R22.5 RHD II 148/145L M+S

11R22.5 OMN MSS 148/145K M+S

11R22.5 URBAN MCA 148J152E M+S

12R22.5 REG.RHS II 152/148L TL

12R22.5 REG.RHD II 152/148L 3PSF

12R22.5 OMN MSS II 152/148K M+S

12R22.5 OFFROAD ORD 152/148J M+S

13R22.5 REG.RHS II 156L154M TL

13R22.5 RHD II 156L154M M+S

13R22.5 OMN MSS II 156/150K M+S

13R22.5 OMN MSD II 156/150K M+S

13R22.5 OFFROAD ORD 156G154J M+S

275/70R22.5 REG.RHS II 148/145M TL

275/70R22.5 RHD II 148/145M M+S

275/70R22.5 UG WTS CITY 148J152E 3PSF

275/70R22.5 UG WTD CITY 148J152E 3PSF

275/70R22.5 OMN MSS II 148/145K M+S

275/70R22.5 URBAN MCA HL 150J152E 3PSF

275/70R22.5 URBAN MCA 148J152E 3PSF

275/70R22.5 URBANMAX MCD * TRAC 148J152E

295/55R22.5 KMAX D 147/145K 3PSF

295/55R22.5 MARATH LHD II+ 147/145K M+S

295/60R22.5 KMAX S 150K149L 3PSF

295/60R22.5 KMAX D 150K149L 3PSF

295/60R22.5 FUELMAX S 150K149L M+S

295/60R22.5 FUELMAX D 150K149L 3PSF

295/60R22.5 UG WTS 150K149L 3PSF

295/60R22.5 UG MAX S 150K149L 3PSF

295/60R22.5 UG WTD 150K149L 3PSF

295/60R22.5 UG MAX D 150K149L 3PSF

295/80R22.5 KMAX S HL 154/149M M+S

295/80R22.5 KMAX D 152/148M 3PSF

295/80R22.5 MARATH COACH HL 154/149M M+S

295/80R22.5 FUELMAX S HL 154/149M M+S

295/80R22.5 FUELMAX D 152/148M 3PSF

295/80R22.5 UG WTS 152/148L 3PSF

295/80R22.5 UG MAX S HL 154/149L 3PSF

295/80R22.5 UG COACH HL 154/149M 3PSF

295/80R22.5 UG WTD 152/148L 3PSF

295/80R22.5 UG MAX D 152/148M 3PSF

295/80R22.5 OMN MSS II 152/148K M+S

295/80R22.5 OMN MSD II 152/148K M+S

295/80R22.5 URBAN MCA 152J154E M+S

305/70R22.5 REG.RHS II 153L150M TL

305/70R22.5 RHD II 153L150M M+S

305/70R22.5 URBAN MCS * 152J154E M+S

315/60R22.5 KMAX S HL 154/148L M+S

315/60R22.5 KMAX D 152/148L 3PSF

315/60R22.5 FUELMAX S HL 154/148L M+S

315/60R22.5 FUELMAX D 152/148L 3PSF

315/60R22.5 UG MAX S HL 154/148L 3PSF

315/60R22.5 UG MAX D 152/148L 3PSF

315/60R22.5 URBAN MCA 152/148J M+S

315/70R22.5 KMAX S HL 156/150L 3PSF

315/70R22.5 KMAX D 154L152M 3PSF

315/70R22.5 FUELMAX S HL 156/150L M+S

315/70R22.5 FUELMAX D 154L152M 3PSF

315/70R22.5 UG MAX S HL 156/150L 3PSF

315/70R22.5 UG MAX D 154L152M 3PSF

315/80R22.5 KMAX S 156L154M 3PSF

315/80R22.5 KMAX D 156L154M 3PSF

315/80R22.5 MARATH COACH 156L154M M+S

315/80R22.5 FUELMAX S 156L154M M+S

315/80R22.5 FUELMAX D 156L154M 3PSF

315/80R22.5 UG MAX S 156L154M 3PSF

315/80R22.5 UG COACH 156L154M 3PSF

315/80R22.5 UG MAX D 156L154M 3PSF

315/80R22.5 OMN MSS II 156/150K M+S

315/80R22.5 OMN MSD II 156/150K M+S

315/80R22.5 OFFROAD ORS 156/150K M+S

355/50R22.5 KMAX S HL 156K 3PSF

355/50R22.5 UG WTS 154K152L 3PSF

375/90R22.5 OMN MSS 164G M+S

375/90R22.5 OFFROAD ORD 164G M+S

385/55R22.5 KMAX S 160K158L 3PSF

385/55R22.5 KMAX T 160K158L M+S

385/55R22.5 FUELMAX S 160K158L M+S

385/55R22.5 FUELMAX S 160K158L TL

385/55R22.5 FUELMAX T 160K158L M+S

385/55R22.5 UG MAX S 160K158L 3PSF

385/55R22.5 UG MAX T 160K158L 3PSF

385/55R22.5 OMN MSD II 160K M+S

385/65R22.5 KMAX S 160K158L 3PSF

385/65R22.5 KMAX T 160K158L M+S

385/65R22.5 KMAX T HL 164K158L M+S

385/65R22.5 FUELMAX S 160K158L M+S

385/65R22.5 FUELMAX S 160K158L TL

385/65R22.5 FUELMAX T HL 164K158L M+S TL

385/65R22.5 UG WTS 160K158L 3PSF

385/65R22.5 UG MAX S 160K158L 3PSF

385/65R22.5 UG MAX T 160K158L 3PSF

385/65R22.5 OMN MSS II 160K158L M+S

385/65R22.5 OMN MST II 160K158L M+S

425/65R22.5 KMAX T 165K M+S

445/65R22.5 KMAX T 169K M+S

445/65R22.5 OMN MST II 169K M+S

445/75R22.5 OMN MSS 170J M+S

455/45R22.5 URBAN MCD TRAC 166J 3PSF

495/45R22.5 MARATH LHD 169K M+S

495/45R22.5 OMN MSD II 169K M+S

12.00R24 OMN MSS II 160/156K TT M+S

12.00R24 OMN MSD II 160/156K TT M+S

12.00R24 OFFROAD ORD 160/156G TT M+S

325/95R24 OMN MSS II 162/160K M+S

325/95R24 OMN MSD II 162/160K M+S

325/95R24 OFFROAD ORD 162/160G M+S

205/75R17.5 SP344 124/122M M+S

205/75R17.5 SP444 124/122M 3PSF

215/75R17.5 SP344 126/124M M+S

215/75R17.5 SP444 126/124M 3PSF

215/75R17.5 SP252 135/133J M+S

225/75R17.5 SP344 129/127M M+S

225/75R17.5 SP444 129/127M 3PSF

235/75R17.5 SP344 132/130M M+S

235/75R17.5 SP444 132/130M 3PSF

235/75R17.5 SP252 143J144F M+S

245/70R17.5 SP344 * 136/134M M+S

245/70R17.5 SP444 136/134M 3PSF

245/70R17.5 SP252 143/141J M+S

265/70R17.5 SP344 * 139/136M M+S

265/70R17.5 SP444 139/136M 3PSF

245/70R19.5 SP344 136/134M M+S

245/70R19.5 SP444 136/134M 3PSF

245/70R19.5 SP252 141/140J M+S

265/70R19.5 SP344 140/138M M+S

265/70R19.5 SP444 140/138M 3PSF

265/70R19.5 SP252 143/141J M+S

285/70R19.5 SP344 146L140M M+S

285/70R19.5 SP444 146L140M 3PSF

285/70R19.5 SP252 150/148J M+S

305/70R19.5 SP344 148/145M M+S

305/70R19.5 SP444 148/145M 3PSF

425/55R19.5 160J SP241 TL EC

435/50R19.5 SP252 160J M+S

8.25R20 SP160 136/134L TT

9.00R20 SP160 140/137L TT M+S

11.00R20 SP160 N 150/147L TT

9R22.5 SP160 136/134L TL

13R22.5 SP382 156G154K 18 M+S

13R22.5 SP482 156G154K M+S

13R22.5 SP492 156G154J M+S

255/70R22.5 SP160 140/137M 16 TL

275/70R22.5 SP344 148/145M M+S

275/70R22.5 SP444 148/145M M+S

275/70R22.5 SP372 CITY HL 150J152E 3PSF

275/70R22.5 SP372 CITY 148J152E 3PSF

275/70R22.5 SP472 * CITY A/S 148J152E

295/60R22.5 SP346 150K149L 3PSF

295/60R22.5 SP446 150K149L 3PSF

295/80R22.5 SP346 HL 154/149M 3PSF

295/80R22.5 SP446 152/148M 3PSF

295/80R22.5 SP362 152/148L 3PSF

295/80R22.5 SP462 152/148L 3PSF

315/60R22.5 SP344 152/148L M+S

315/60R22.5 SP446 152/148L 3PSF

315/60R22.5 SP372 CITY 152/148J M+S

315/70R22.5 SP346 HL 156/150L 3PSF

315/70R22.5 SP446 154L152M 3PSF

315/70R22.5 SP362 154K152L 3PSF

315/70R22.5 SP462 154K152L 3PSF

315/80R22.5 SP346 156L154M 3PSF

315/80R22.5 SP446 156L154M 3PSF

315/80R22.5 SP362 156K154L 3PSF

315/80R22.5 SP462 156L154M 3PSF

315/80R22.5 SP382 156/150K M+S

315/80R22.5 SP482 156/150K M+S

385/55R22.5 SP344 160K158L M+S

385/55R22.5 SP244 160K158L M+S

385/55R22.5 SP246 160K158L M+S

385/65R22.5 SP346 160K158L 3PSF

385/65R22.5 SP244 160K158L M+S

385/65R22.5 SP362 160K158L 3PSF

385/65R22.5 SP382 160K158L M+S

385/65R22.5 SP282 160J158K M+S

425/65R22.5 SP281 165K

8.5 R17.5 –  COMET PLUS – 121/120M – TL

8.5 R17.5 – TAMAR PLUS – 121/120M – M+S

9.5 R17.5 – 129/127M COMET PLUS – TL

9.5 R17.5 – TAMAR PLUS 129/127M – M+S

205/75 R17.5 – AVANT 4 124/122M – M+S

205/75 R17.5 – ORJAK 4 124/122M – M+S

215/75 R17.5 – AVANT 4 126/124M – M+S

215/75 R17.5 – ORJAK 4 126/124M – M+S

215/75 R17.5 – CARGO 4 135/133J – M+S

225/75 R17.5 – AVANT 4 129/127M – M+S

225/75 R17.5 – ORJAK 4 129/127M – M+S

235/75 R17.5 – AVANT 4 132/130M – M+S

235/75 R17.5 – ORJAK 4 132/130M – M+S

235/75 R17.5 – CARGO 4 143/141J – M+S

245/70 R19.5 – AVANT A3 136/134M – M+S

245/70 R19.5 – ORJAK O3 136/134M – M+S

245/70 R19.5 – CARGO C3 141/140J – M+S

265/70 R19.5 – AVANT A3 140/138M – M+S

265/70 R19.5 – ORJAK O3 140/138M – M+S

265/70 R19.5 – CARGO C3 143/141J – M+S

285/70 R19.5 – AVANT A3 146L140M – M+S

285/70 R19.5 – ORJAK O3 146L140M – M+S

435/50 R19.5 – CARGO 4 160J – M+S

11 R22.5 – AVANT A3 148/145L – TL

12 R22.5 – AVANT A3 PLUS 152/148L – TL

12 R22.5 – ORJAK O3 PLUS 152/148L – M+S

12 R22.5 – AVANT MS2 PLUS 152/148K – M+S

12 R22.5 – ORJAK MS 152/148K 18 – M+S

12 R22.5 – ORJAK MS 152/148K – M+S

13 R22.5 – AVANT A3 156L154M – TL

13 R22.5 – AVANT MS2 156G154K – M+S

13 R22.5 – ORJAK MS 156G154K – M+S

275/70 R22.5 – CITY U4 148J152E – 3PSF

295/60 R22.5 – AVANT 4 PLUS 150K149L – 3PSF

295/60 R22.5 – ORJAK 4 PLUS 150K149L – 3PSF

295/80 R22.5 – AVANT 4 PLUS 152/148M – 3PSF

295/80 R22.5 – ORJAK 4 PLUS 152/148M – 3PSF

295/80 R22.5 – 152J154E CITY U4 – M+S

315/60 R22.5 – AVANT 4 PLUS 152/148L – 3PSF

315/60 R22.5 – ORJAK 4 PLUS 152/148L – 3PSF

315/70 R22.5 – AVANT 4 PLUS 154L152M – 3PSF

315/70 R22.5 – ORJAK 4 PLUS 154L152M – 3PSF

315/80 R22.5 – AVANT 4 PLUS 156L154M – 3PSF

315/80 R22.5 – ORJAK 4 PLUS 156L154M – 3PSF

315/80 R22.5 – AVANT MS2 PLUS 156/150K – M+S

315/80 R22.5 – ORJAK MS 156/150K – M+S

385/55 R22.5 – AVANT 4 PLUS 160K158L – 3PSF

385/55 R22.5 – CARGO 4 160K158L – M+S

385/65 R22.5 – AVANT 4 PLUS 160K158L – 3PSF

385/65 R22.5 – CARGO 4 160K158L – M+S

385/65 R22.5 – CARGO 4 HL 164K158L – M+S

385/65 R22.5 – CARGO MS 160J158K – M+S

12.00 R24 – ORJAK 24 PLUS 160/156K TT – M+S

12.00 R24 – ORJAK 24 MS 160/156K TT – M+S

Za informacije o cijeni i stanju proizvoda koji vas zanima unesite podatke ispod.